Yurtdışı İşçilik Alacaklarının Arabuluculuk Yoluyla Tahsili

Yurtdışı İşçilik Alacaklarının Arabuluculuk Yoluyla Tahsili

Devamı
Ticari Arabuluculuğun Faydaları Nelerdir?

Ticari Arabuluculuğun Faydaları Nelerdir?

Devamı
Yargılama Süreci Başlamadan Önce Arabuluculuk (Mahkeme Dışı Arabuluculuk)

Yargılama Süreci Başlamadan Önce Arabuluculuk (Mahkeme Dışı Arabuluculuk)

Devamı
Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Arabuluculuk Yoluyla Tahsili

Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Arabuluculuk Yoluyla Tahsili

Devamı
Ölüm Nedeniyle Manevi Tazminatın Arabuluculuk Yoluyla Tahsili

Ölüm Nedeniyle Manevi Tazminatın Arabuluculuk Yoluyla Tahsili

Devamı
Kamulaştırmasız Fiili El Atma Arabuluculuk Yoluyla Çözülebilir

Kamulaştırmasız Fiili El Atma Arabuluculuk Yoluyla Çözülebilir

Devamı
Arabuluculukta Gizlilik

Arabuluculukta Gizlilik

Devamı
Kira Uyuşmazlıkları Arabuluculuk Yoluyla En Kısa Sürede Çözülebilir

Kira Uyuşmazlıkları Arabuluculuk Yoluyla En Kısa Sürede Çözülebilir

Devamı
Neden Dava Yerine Arabuluculuk?

Neden Dava Yerine Arabuluculuk?

Devamı
Arabuluculuk Etik Kuralları

Arabuluculuk Etik Kuralları

Devamı
Müteahhitten Daire Alımı Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Davası Açılmadan Önce Arabuluculukta Anlaşma Yoluyla Alacağın Tahsili

Müteahhitten Daire Alımı Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Davası Açılmadan Önce Arabuluculukta Anlaşma Yoluyla Alacağın Tahsili

Devamı
Arabuluculukta Tarafların Anlaşması

Arabuluculukta Tarafların Anlaşması

Devamı
Yurt Dışında Çalışan İşçinin Çalışma Süresi Bir Yılın Altına Olması Nedeniyle Kıdem Tazminatı Ve Yıllık İzin Hakkı Olmaz.

Yurt Dışında Çalışan İşçinin Çalışma Süresi Bir Yılın Altına Olması Nedeniyle Kıdem Tazminatı Ve Yıllık İzin Hakkı Olmaz.

Devamı
Yurt Dışı İşlerde Haftada 48 Saatlik Fazla Çalışma Dahil Ücret Anlaşması Yapılabilmektedir.

Yurt Dışı İşlerde Haftada 48 Saatlik Fazla Çalışma Dahil Ücret Anlaşması Yapılabilmektedir.

Devamı
Her Haklı Neden Aynı Zamanda Bir Geçerli Neden İken Her Haksız Fesih Geçersiz Nedenle Fesih Anlamına Gelmez.

Her Haklı Neden Aynı Zamanda Bir Geçerli Neden İken Her Haksız Fesih Geçersiz Nedenle Fesih Anlamına Gelmez.

Devamı
Her Haklı Neden Aynı Zamanda Bir Geçerli Neden İken Her Haksız Fesih Geçersiz Nedenle Fesih Anlamına Gelmez.

Her Haklı Neden Aynı Zamanda Bir Geçerli Neden İken Her Haksız Fesih Geçersiz Nedenle Fesih Anlamına Gelmez.

Devamı
Taraflar Arasında Bir Hukuk Seçimi Anlaşması Bulunduğundan, Uyuşmazlık Hakkında Rusya Federasyonu Hukukunun Uygulanması Gerekmektedir.

Taraflar Arasında Bir Hukuk Seçimi Anlaşması Bulunduğundan, Uyuşmazlık Hakkında Rusya Federasyonu Hukukunun Uygulanması Gerekmektedir.

Devamı
Taraflar Arasında Bir Hukuk Seçimi Anlaşması Bulunduğundan, Uyuşmazlık Hakkında Rusya Federasyonu Hukukunun Uygulanması Gerekmektedir.

Taraflar Arasında Bir Hukuk Seçimi Anlaşması Bulunduğundan, Uyuşmazlık Hakkında Rusya Federasyonu Hukukunun Uygulanması Gerekmektedir.

Devamı
Yurt Dışı İşçilik Alacaklarında İşveren Şirketler Arasında Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması

Yurt Dışı İşçilik Alacaklarında İşveren Şirketler Arasında Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması

Devamı
Tamamen Yurt Dışında İfa Edilen Bir İş İlişkisinde, Dinî Ve Millî Bayram Günleri Türk Hukukuna Göre Belirlenemez

Tamamen Yurt Dışında İfa Edilen Bir İş İlişkisinde, Dinî Ve Millî Bayram Günleri Türk Hukukuna Göre Belirlenemez

Devamı
Tamamen Yurt Dışında İfa Edilen Bir İş İlişkisinde, Dinî Ve Millî Bayram Günleri Türk Hukukuna Göre Belirlenemez

Tamamen Yurt Dışında İfa Edilen Bir İş İlişkisinde, Dinî Ve Millî Bayram Günleri Türk Hukukuna Göre Belirlenemez

Devamı
  Libya'da İşçi Hakları

Libya'da İşçi Hakları

Devamı
İkale Sözleşmesi Yıllık İzin ve Prim Hakkını Etkiler mi?

İkale Sözleşmesi Yıllık İzin ve Prim Hakkını Etkiler mi?

Devamı
İkale Sözleşmesi Yıllık İzin ve Prim Hakkını Etkiler mi?

İkale Sözleşmesi Yıllık İzin ve Prim Hakkını Etkiler mi?

Devamı
Günlük Çalışma Süresine Göre Ara Dinlenme Süresi Nasıl Belirlenir?

Günlük Çalışma Süresine Göre Ara Dinlenme Süresi Nasıl Belirlenir?

Devamı
Günlük Çalışma Süresine Göre Ara Dinlenme Süresi Nasıl Belirlenir?

Günlük Çalışma Süresine Göre Ara Dinlenme Süresi Nasıl Belirlenir?

Devamı
İşçinin İşe Devamsızlığı Her Zaman Haklı Fesih Nedeni Olur mu?

İşçinin İşe Devamsızlığı Her Zaman Haklı Fesih Nedeni Olur mu?

Devamı
Daha önce işyerinde herhangi bir uyarı ya da ihtar cezası almamış bir işçi aleyhine daha alt bir disiplin cezası verilebilecekken, sözleşmesinin feshedilmesi, feshin ölçüsüz olduğunu ve son çare olması ilkesine aykırılık teşkil ettiğini gösterir.

Daha önce işyerinde herhangi bir uyarı ya da ihtar cezası almamış bir işçi aleyhine daha alt bir disiplin cezası verilebilecekken, sözleşmesinin feshedilmesi, feshin ölçüsüz olduğunu ve son çare olması ilkesine aykırılık teşkil ettiğini gösterir.

Devamı
Daha önce işyerinde herhangi bir uyarı ya da ihtar cezası almamış bir işçi aleyhine daha alt bir disiplin cezası verilebilecekken, sözleşmesinin feshedilmesi, feshin ölçüsüz olduğunu ve son çare olması ilkesine aykırılık teşkil ettiğini gösterir.

Daha önce işyerinde herhangi bir uyarı ya da ihtar cezası almamış bir işçi aleyhine daha alt bir disiplin cezası verilebilecekken, sözleşmesinin feshedilmesi, feshin ölçüsüz olduğunu ve son çare olması ilkesine aykırılık teşkil ettiğini gösterir.

Devamı
İş Sözleşmesi Feshinde Manevi Tazminat

İş Sözleşmesi Feshinde Manevi Tazminat

Devamı
İş Sözleşmesi Feshinde Manevi Tazminat

İş Sözleşmesi Feshinde Manevi Tazminat

Devamı
Bilgi Ve Belge Sunmayan İşverene Dava Açmış Olan Şahitlerin İfadelerine İtibar Edilmelidir.

Bilgi Ve Belge Sunmayan İşverene Dava Açmış Olan Şahitlerin İfadelerine İtibar Edilmelidir.

Devamı
İş Kazalarında Zamanaşımı Ne Zaman Başlar?

İş Kazalarında Zamanaşımı Ne Zaman Başlar?

Devamı
İşe İade Davalarında Altı Aylık Kıdem Koşulu Kesintili Çalışma Halinde Toplam Fiili Çalışma Süresi Dikkate Alınır.

İşe İade Davalarında Altı Aylık Kıdem Koşulu Kesintili Çalışma Halinde Toplam Fiili Çalışma Süresi Dikkate Alınır.

Devamı
Yurtdışı İşçilik Alacakları Davalarında Ücreti Düşük Göstermeye Çalışan İşveren İşçinin imzasını içermeyen bordrolarda temel ücreti bölmek suretiyle diğer işçilik alacaklarının da ödendiği şeklinde bir uygulama geliştiremez.

Yurtdışı İşçilik Alacakları Davalarında Ücreti Düşük Göstermeye Çalışan İşveren İşçinin imzasını içermeyen bordrolarda temel ücreti bölmek suretiyle diğer işçilik alacaklarının da ödendiği şeklinde bir uygulama geliştiremez.

Devamı
İş Kazasına Uğrayan İşçi Zararının Tazmini Için Sözleşmeye Aykırılık Hükümlerine mi Yoksa Haksız Fiil Hükümlerine mi Dayanmalıdır?

İş Kazasına Uğrayan İşçi Zararının Tazmini Için Sözleşmeye Aykırılık Hükümlerine mi Yoksa Haksız Fiil Hükümlerine mi Dayanmalıdır?

Devamı
Yurt Dışında Çalışan İşçinin Brüt Ücretinin Hesaplanmasında Dikkate Alınacak Unsurlar

Yurt Dışında Çalışan İşçinin Brüt Ücretinin Hesaplanmasında Dikkate Alınacak Unsurlar

Devamı
Yurt Dışına Gönderilen İşçinin İş Sözleşmesindeki Uygulanacak Ülke Hukuku Seçiminin Önemi

Yurt Dışına Gönderilen İşçinin İş Sözleşmesindeki Uygulanacak Ülke Hukuku Seçiminin Önemi

Devamı
Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisi

Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisi

Devamı
Emredici hükümler zayıf akit tarafı olan işçinin hukuki durumunu işveren karşısında korumak amacıyla kabul edilmiş ve iç hukuka göre aksi kararlaştırılamayacak olan hükümlerdir.

Emredici hükümler zayıf akit tarafı olan işçinin hukuki durumunu işveren karşısında korumak amacıyla kabul edilmiş ve iç hukuka göre aksi kararlaştırılamayacak olan hükümlerdir.

Devamı
Yurt Dışı İşçilik Alacaklarında İşveren Şirketler Arasında Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması

Yurt Dışı İşçilik Alacaklarında İşveren Şirketler Arasında Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması

Devamı
İşçinin İşe Devamsızlığı Her Zaman Haklı Fesih Nedeni Olur mu?

İşçinin İşe Devamsızlığı Her Zaman Haklı Fesih Nedeni Olur mu?

Devamı
İşten Çıkış Kodu İşsizlik Ödeneğini Etkiler mi?

İşten Çıkış Kodu İşsizlik Ödeneğini Etkiler mi?

Devamı
İşten Çıkış Kodu İşsizlik Ödeneğini Etkiler mi?

İşten Çıkış Kodu İşsizlik Ödeneğini Etkiler mi?

Devamı
Birleşik Arap Emirliklerinde Çalışan Türk İşçilerin Kıdem Tazminatı Hakkı

Birleşik Arap Emirliklerinde Çalışan Türk İşçilerin Kıdem Tazminatı Hakkı

Devamı
Birleşik Arap Emirliklerinde Çalışan Türk İşçilerin Kıdem Tazminatı Hakkı

Birleşik Arap Emirliklerinde Çalışan Türk İşçilerin Kıdem Tazminatı Hakkı

Devamı
Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisi

Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisi

Devamı
Emredici hükümler zayıf akit tarafı olan işçinin hukuki durumunu işveren karşısında korumak amacıyla kabul edilmiş ve iç hukuka göre aksi kararlaştırılamayacak olan hükümlerdir.

Emredici hükümler zayıf akit tarafı olan işçinin hukuki durumunu işveren karşısında korumak amacıyla kabul edilmiş ve iç hukuka göre aksi kararlaştırılamayacak olan hükümlerdir.

Devamı
Yurt Dışı İşçilik Alacaklarında Tarafların Yaptığı Hukuk Seçimi Anlaşması Geçersiz Olduğunda Hangi Hukuk Uygulanacaktır?

Yurt Dışı İşçilik Alacaklarında Tarafların Yaptığı Hukuk Seçimi Anlaşması Geçersiz Olduğunda Hangi Hukuk Uygulanacaktır?

Devamı
 Umman’da Çalışan Türk İşçinin Hafta Tatili Ücreti Alacağı

Umman’da Çalışan Türk İşçinin Hafta Tatili Ücreti Alacağı

Devamı
 Davacının Çalıştığı Yurt Dışındaki Şirket İle Türkiye’deki Şirket Arasında Organik Bir Bağın Olması

Davacının Çalıştığı Yurt Dışındaki Şirket İle Türkiye’deki Şirket Arasında Organik Bir Bağın Olması

Devamı
 Umman’da Çalışan Türk İşçinin Hafta Tatili Ücreti Alacağı

Umman’da Çalışan Türk İşçinin Hafta Tatili Ücreti Alacağı

Devamı
Gürcistan’da Çalışan Türk İşçinin Fazla Mesai Alacağı

Gürcistan’da Çalışan Türk İşçinin Fazla Mesai Alacağı

Devamı
Gürcistan’da Çalışan Türk İşçinin Fazla Mesai Alacağı

Gürcistan’da Çalışan Türk İşçinin Fazla Mesai Alacağı

Devamı
Rusya’da Çalışan Türk İşçilerinin Kıdem Tazminatı, İhbar Tazminatı, Yıllık İzin Ücreti, Fazla Çalışma Ücreti, Hafta Tatili Ücreti Ile Ulusal Bayram Ve Genel Tatil Ücreti Alacakları

Rusya’da Çalışan Türk İşçilerinin Kıdem Tazminatı, İhbar Tazminatı, Yıllık İzin Ücreti, Fazla Çalışma Ücreti, Hafta Tatili Ücreti Ile Ulusal Bayram Ve Genel Tatil Ücreti Alacakları

Devamı
Rusya’da Çalışan Türk İşçilerinin Kıdem Tazminatı, İhbar Tazminatı, Yıllık İzin Ücreti, Fazla Çalışma Ücreti, Hafta Tatili Ücreti Ile Ulusal Bayram Ve Genel Tatil Ücreti Alacakları

Rusya’da Çalışan Türk İşçilerinin Kıdem Tazminatı, İhbar Tazminatı, Yıllık İzin Ücreti, Fazla Çalışma Ücreti, Hafta Tatili Ücreti Ile Ulusal Bayram Ve Genel Tatil Ücreti Alacakları

Devamı
Türkiye’den Rusya’ya giden Türk işçi ile işveren arasında iş sözleşmesine uygulanacak hukuk seçimi anlaşması yapıldığı takdirde, işçilik alacakları için Rusya Hukuku uygulanacaktır. Bu kapsamda, Rusya Hukukunda uzman bir bilirkişiden rapor alınır, dava ko

Türkiye’den Rusya’ya giden Türk işçi ile işveren arasında iş sözleşmesine uygulanacak hukuk seçimi anlaşması yapıldığı takdirde, işçilik alacakları için Rusya Hukuku uygulanacaktır. Bu kapsamda, Rusya Hukukunda uzman bir bilirkişiden rapor alınır, dava ko

Devamı
Türkiye’den Rusya’ya giden Türk işçi ile işveren arasında iş sözleşmesine uygulanacak hukuk seçimi anlaşması yapıldığı takdirde, işçilik alacakları için Rusya Hukuku uygulanacaktır. Bu kapsamda, Rusya Hukukunda uzman bir bilirkişiden rapor alınır, dava ko

Türkiye’den Rusya’ya giden Türk işçi ile işveren arasında iş sözleşmesine uygulanacak hukuk seçimi anlaşması yapıldığı takdirde, işçilik alacakları için Rusya Hukuku uygulanacaktır. Bu kapsamda, Rusya Hukukunda uzman bir bilirkişiden rapor alınır, dava ko

Devamı
Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisi

Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisi

Devamı
Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisi

Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisi

Devamı