Ticari Arabuluculuğun Faydaları Nelerdir?


 • çatışma yaşadığınız diğer tarafla daha sürdürülebilir ilişki yaşarsınız.
 • işbirlikçi ve yapıcı olursunuz.
 • mahrem ve gizli ihtiyaçlarınızı ve özel durumlarınızı dikkate alan çözümler bulabilirsiniz.
 • bazen yıllarca süren pahalı yasal işlemler için zamandan, enerjiden ve maliyetlerden tasarruf edersiniz.
 • Şirketler içinde ve arasında çözülmemiş çatışmalardan kaynaklanan açık ve gizli maliyetlerden kaçınırsınız.
 • Mahkemede kaybetme riskini almak yerine, adil ve tüm taraflarca kabul edilebilir bir çözüm elde edersiniz.
 • olumlu bir çalışma ortamını korur veya eski haline getirirsiniz.
 • siz ve çatışma ortağınız arasındaki iyi iş ilişkisini sürdürme veya yeniden kurma şansı sunar.

Ticari arabuluculuğun özel uygulama alanları nelerdir? 

 • Müşteriler, tedarikçiler ve tüketicilerle çatışmalar
 • Çalışanlar arası, ekipler arası, departmanlar arası çatışmalar
 • Sorumluluk ve garanti soruları (ör. üretici sorumluluğu, rekabet sorumluluğu, tıbbi sorumluluk, inşaat kusurları için sorumluluk, çevre sorunları)
 • Ticari hukuki koruma alanındaki uyuşmazlıklar (telif hakkı, patentler)
 • Aile şirketlerinde hissedarlar arasındaki çatışmalar
 • Hissedar anlaşmazlıkları
 • Şirketler ve halk arasındaki çatışmalar (ör. inşaat projeleri, haksız rekabet hukuku, çevresel çatışmalar)