Yargılama Süreci Başlamadan Önce Arabuluculuk (Mahkeme Dışı Arabuluculuk)


Arabuluculuk, mahkeme dışı bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Tarafların amacı bir çatışmada karşılıklı yarar sağlayan bir çözüm bulmaktır.

Tarafsız, özel olarak eğitilmiş bir arabulucu bu çözümü geliştirmede her iki tarafı da destekler. Müzakereleri, özellikle geleceğe yönelik bir çözüme yönelik olarak yapılandırır. Ancak yaptırım ve içerik açısından herhangi bir karar vermez.
Arabuluculuk yazılı, bağlayıcı bir anlaşma ile sonuçlandırılabilir.

Başvuran taraf arabuluculuk konusunu bir yakınından veya avukatından duymuş olabilir veya televizyonda, bir broşürde ya da posterde görmüş olabilir.

Bu durumda arabuluculukla ilgili daha fazla bilgi edinmek için birkaç seçenek mevcuttur:
• Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı Destek Hattını (0312 414 81 15) aramak;
• www.adb.adalet.gov.tr web sitesini ziyaret etmek (http://www.adb.adalet.gov.tr/arabulucu)
• Bulundukları yerdeki adliyeler içerisinde kurulan arabuluculuk bürolarına telefon etmek ya da şahsen gitmek.
• Bulundukları yerdeki arabuluculuk derneklerinden destek almak.
• Varsa bulundukları yerdeki özel arabuluculuk merkezlerinden destek almak.

Bilgilenen taraf arabuluculuğa başvurmaya karar verebilir. Konuyu varsa vekili ile görüşmek isteyebilir. Akabinde karşı tarafa arabuluculuğa başvurmayı teklif edebilir. Karşı tarafın bu teklifi kabul etmesi halinde, bir sonraki adım bir arabulucu seçmek olacaktır.

Alternatif olarak, başvuran taraf kendisi bir arabulucu seçip karşı tarafın onayını alabilir. Eğer başvuran taraf karşı tarafla temasa geçemiyorsa, arabulucu genellikle başvuran taraf adına karşı tarafla temasa geçer. Karşı tarafa örnek arabuluculuk davet mektubunu gönderir. Tarafların arabuluculuk sürecine katılma ve arabulucu konusunda anlaşmalarını müteakip, arabulucu taraflarla iletişime geçer ve her iki tarafa da uygun bir yer ve zaman belirleyip, arabuluculuk toplantısı düzenler.

Arabulucu, tarafların arabuluculuk müzakerelerine başlamadan önce uyuşmazlıklarını arabuluculuk yoluyla çözmeyi kabul ettiklerine dair bir sözleşme hazırlar. Adalet Bakanlığı, Arabuluculuk Daire Başkanlığı’nın web sitesinde (http://www.adb.adalet.gov.tr/Sayfalar/Teskilat/mevzuat/tarife-index.
html) bulunan ücret tarifesine göre arabuluculuk ücretini belirler. Eğer taraflar arabuluculuk süreci neticesinde bir çözüme ulaşırlarsa, arabulucu bir anlaşma belgesi hazırlar. Bu anlaşma belgesi, taraflar ve arabulucu tarafından imzalanır.

Arabuluculuk anlaşması her iki taraf için de bağlayıcıdır. Taraflar istedikleri takdirde, asıl uyuşmazlık hakkındaki görev ve yetki kurallarına göre yetkili olan mahkemeden bu anlaşma için icra edilebilirlik şerhi talep edilebilir. Bunun üzerine icra edilebilirlik şerhi verilen anlaşma ilam niteliğinde bir belge haline gelir.

Eğer arabuluculuk süreci başarısızlıkla sonuçlanırsa davacı taraf mahkemede her zaman dava açma hakkına sahiptir.