Menü

Hakkımızda

Can Arabuluculuk ve Tahkim Merkezi A.Ş., Mayıs 2020’te, yabancılık unsuru taşıyanlar da dâhil olmak üzere, ancak tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümlenmesi amacıyla Adana’da kurulmuştur.