Menü

Ana sayfa

Can Arabuluculuk ve Tahkim Merkezi A.Ş., Mayıs 2020’te, yabancılık unsuru taşıyanlar da dâhil olmak üzere, ancak tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümlenmesi amacıyla Adana’da kurulmuştur.

Merkezimiz, sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getiren, onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştiren, tarafların çözüm üretemediklerinin ortaya çıkması hâlinde çözüm önerisi de getirebilen, bünyesinde uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız ve bağımsız T.C. Adalet Bakanlığı Arabulucular Siciline kayıtlı Arabulucularla çalışmaktadır.

Merkezimize başvuran taraflar, arabulucuya başvurmak, süreci devam ettirmek, sonuçlandırmak veya bu süreçten vazgeçmek konusunda serbesttirler. Taraflar, gerek arabulucuya başvururken gerekse tüm süreç boyunca eşit haklara sahiptirler.

Merkezimizde gizliliğe son derece önem verilmektedir. Arabuluculuk faaliyeti çerçevesinde merkezimize sunulan veya başkaca bir şekilde elde edilen bilgi ve belgeler ile tüm kayıtlar gizli tutulmaktadır. Bu gizlilik hassasiyetimize merkezimize başvuran tarafların ve arabuluculuk görüşmelerine katılanların da uymaları beklenmektedir.

Merkezimizde şu alanlarda arabuluculuk yapılmaktadır;

Merkezimizde şu uyuşmazlıklarda arabuluculuk yapılmaktadır;